21 YY Ölçme sistemi ile sadece bilginin yanında üst düzey düşünme süreçleri de takip ediliyor!

Özel Yüce Okullarında öğretim sürecinin ayrılmaz bir parçası olan ölçme; uluslararası standartlarda araç ve stratejiler kullanılarak tüm paydaşlara anlık ve objektif geri bildirim sağlarken, geçerli ve güvenilir uygulamalarla bireysel gelişimi takip edip değerlendirme fırsatı sunmaktadır.

Özel YÜCE Ortaokulu farklı ölçme yöntemleri ile öğretim sürecine dönük geri bildirim oluştururken, öğrencilerini uluslararası standartlarda değerlendirerek gelişimi izleyebilen bir sisteme sahiptir. 21. yüzyıl eğitimi özellikle ölçme alanında devrim niteliğinde değişim gerektirmektedir. Ölçme; sınavlarla sınırlı, kalmamakta sınavlar ise öğrencinin yetkinliği hakkında geri bildirim sağlayan yeni çıktılar üretmektedir.

Bağımsız test merkezi tarafından hazırlanan tüm test uygulamaları geçerli ve güvenilirlik ilkelerine bağlı kalarak öğrenciler için bilgi haritaları üretmektedir. Eğitim sisteminin değişimi sürecine hızla ayak uyduran testlerde çoktan seçmeli gibi objektif soru tipleri ile birlikte öğrencilerin üst düzey düşünme becerilerini yoklayan açık uçlu sorulara yer verilmektedir.

21. Yüzyıl eğitimi çerçevesinde sağlıklı bir ölçme ve değerlendirme sistemi oluşturabilmek için teknolojiyi etkin olarak kullanmak ve standart sınav tanımına uygun sınav formları ve açık uçlu test maddelerinden yararlanmak gerekmektedir. Böylesine gelişmiş bir sistem ancak akademik anlamda uluslararası eğitim kuruluşları ile işbirliği ve bu konuda uzman ekiplerin deneyimi ile kurulabilmektedir. YÜCE Okulları 2012-2013 Öğretim yılında pilot proje olarak başlattığı 21YY Ölçme sistemini 2013-2014 Öğretim yılında tüm okula yaygınlaştırmış bulunmaktadır.