21. YY Eğitimi = YÜCE Okulları

Çeyrek asırlık eğitim geçmişine sahip YÜCE Okulları eğitim alanında tüm dünyada yaşanan gelişmeler karşılığında stratejik planlama yaparak uluslararası standartlarda başarılı bir eğitim kurumu olmayı hedeflemiştir.

YÜCE OKULLARI MİSYONU
En iyi eğitim - öğretim ile pozitif fark yaratmak

YÜCE OKULLARI VİZYONU
Bireylerin öğrenmek istedikleri ve severek öğrendikleri, yenilikçi ve gelişmiş eğitim sistemleri oluşturan ve uygulayan dünyanın önde gelen eğitim kurumlarından biri olmak.

AMAÇLAR
Bireysel farklılıkları destekleyerek özgüvenli, yaratıcı, sorumluluk sahibi, bilgili, sorgulayan bireyler yetiştirmek. Kültürlerarası etkileşimi artırmak ve milli değerleri korumak. Yaşam boyu öğrenme alışkanlığını okul kültürü olarak kazandırmak.

TEMEL DEĞERLER
Öğrencilerimizin hedef belirlemelerine yardımcı oluruz çünkü bizim için mutlak başarı, öğrencinin kendisi için oluşturduğu bir hedefe ulaşması demektir. Her öğrencinin ihtiyacına cevap vermek için öğretimi farklılaşırız. Öğrenmeyi öğrencilerimizin sorgulama sürecinde ulaştıkları cevaplar olarak tanımlarız. Öğrencilerimize ne düşüneceklerini değil, nasıl düşüneceklerini öğretiriz. Yaratıcılığı her disiplinde destekleriz; çünkü hayallerimize ulaşmamızı sağlar. Kalıcı öğrenme için günlük yaşamın yansıtıldığı süreçlerimizi sosyal olarak yapılandırırız. Öğretim programlarımızı 21. Yüzyıl için gerekli yaşam ve kariyer becerilerini kazandırmak üzere zenginleştiririz. Teknolojiyi, öğrenmeye köprü olan bağları kurmak için tüm düzeylerde etkin olarak kullanırız. Tüm öğrencilerimiz sanat ve spor etkinliklerinde aktif rol alır, çünkü zihinsel, fiziksel, sosyal ve duygusal gelişimin bir arada desteklenmesini hedefleriz. Bilginin katlanarak arttığı ve yenilendiği günümüzde tüm çalışanlarımızla yaşam boyu öğrenen profili oluştururuz. Öğrencilerin düşüncelerini sağlıklı bir şekilde ifade etmeleri ve kendilerini özgür hissetmeleri için özgün öğrenme ortamları oluştururuz. Ulusal değerlerimizi ve milli mücadele ruhunu korur, Atatürkçü düşünceye sahip çıkarız; çünkü varlığımızı bu değerlere borçlu olduğumuzu biliriz. Güven, çevremizle karşılıklı kurduğumuz sağlıklı iletişimin temelidir. Davranışlarımızda en yüksek etik değerleri referans alırız çünkü ilkeli, adil ve tutarlı davranışlarımızla öğrencilerimize model oluştururuz. Öğrencilerimizin mutluluğuna önem veririz çünkü mutlu öğrencinin öğrendiğini, öğrenen öğrencinin de geliştiğini biliriz. Öğrencilerin karşılaştıkları problemleri biz çözmeyiz, kendilerinin sorumluluk alarak çözmeleri için rehberlik ederiz. Öğretim sistemimizde hesap verebilir ve şeffaf süreçler geliştirerek objektif değerlendirme yaparız. Öğrencilerimize önce kendi kültürümüzü yaşatır, daha sonra farklı kültürleri tanıtarak uluslararası bilinç sahibi olmalarını sağlarız. Öğrencilerimizi rehberlik çalışmalarıyla yakından tanıyarak onlara doğru yönlendirme yaparız. Güvenli okul ortamı oluşturarak eğitimde sürekliliği sağlarız. Çevre bilincini etkinliklerimizle ilişkilendirerek doğaya duyarlı öğrenciler yetiştiririz. Geleneklerine bağlı kurumsal bir anlayış çerçevesinde yeniliklerin sürdürebilir olmasına önem veririz.