Uluslararası standartlarda eğitim veren ve teknolojiyi etkin kullanan Türkiye’nin öncü okulu...

1988 yılında matematik öğretmeni Yücel Kalınyazgan tarafından kurulan YÜCE Okulları eğitim alanında daima ilkleri gerçekleştiren bir eğitim kurumudur. Uluslararası Bakalorya işbirliği ile İlk Yıllar Programı ve Diploma programını tam yetki ile, Orta Yıllar Programını ise aday okul statüsünde uygulamaktadır. YÜCE Okulları Yabancı dil eğitiminde EAQUALS tarafından kalite standart belgesine sahip Türkiye’deki ilk ve tek ilk ve ortaöğretim kurumudur. Teknolojiyi etkin olarak eğitimde kullanan YÜCE Okulları bu alanda Türkiye’de birçok ilki gerçekleştirmiştir.

Çeyrek yüzyılı geçen okulculuk deneyimi ve kurumsal kültürü ile YÜCE Okulları Türkiye’de eğitim sektörüne yön veren kurumlardan biridir. YÜCE Okulları uluslararası eğitim kuruluşları ile işbirliği ve akreditasyon çalışmaları yürüterek bu kurumların bilgi ve deneyiminden faydalanmakta, akreditasyon çalışmaları ile eğitim hizmetlerinin kalite ve düzeyinin objektif olarak değerlendirilmesini sağlamaktadır.

YÜCE Okulları IB (Uluslararası Bakalorya Örgütü) tarafından yetkilendirilerek IB DP (Diploma Programı) ve IB-PYP (İlk Yıllar Programı) uyarınca öğretim vermektedir. YÜCE Okullarında verilen İngilizce yabancı dil eğitimi, dünyanın en etkin kalite kuruluşu olan EAQUALS (Dil Kalite Değerlendirme ve Akreditasyon Hizmetleri) tarafından akredite edilmiştir.

YÜCE Okulları kurulduğu günden bu güne teknolojiye yatırım yapmış ve öğretim süreçlerinde etkin olarak kullanmıştır. Son olarak tablet bilgisayar ve eğitim teknolojilerinin öğretim süreçlerine yaygınlaştırılması amacıyla uygulamaya geçirdiği Öğrence Bulutu Türkiye’de bir ilk olarak anılmaktadır.