21 YY Ölçme sistemi ile sonuç ve süreç ölçme, öğrenci gelişimi izleme sadece YÜCE Okulları’nda!

Özel Yüce Okullarında öğretim sürecinin ayrılmaz bir parçası olan ölçme; uluslararası standartlarda araç ve stratejiler kullanılarak tüm paydaşlara anlık ve objektif geri bildirim sağlarken, geçerli ve güvenilir uygulamalarla bireysel gelişimi takip edip değerlendirme fırsatı sunmaktadır.

Özel YÜCE Fen Lisesi farklı ölçme yöntemleri ile öğretim sürecine dönük geri bildirim oluştururken, öğrencilerini uluslararası standartlarda değerlendirerek gelişimi izleyebilen bir sisteme sahiptir. 21. YY eğitimi özellikle ölçme alanında devrim niteliğinde değişim gerektirmektedir. Ölçme; sınavlarla sınırlı kalmamaktadır. Sınavlar ise öğrencinin yetkinliği hakkında geri bildirim sağlayan yeni çıktılar üretmektedir.

Öğrencilerin öğrenme sürecinde hazır bulunuşluklarını yoklayarak başlayan ölçme tüm süreç boyunca “özgün” yöntem ve araçlarla devam ederek öğrenmenin bir sonraki aşamasına yönlendirici veri sağlar. Bu sayede öğretim sistemi sağlıklı verilerle, ihtiyaca göre şekillenir. Öğrenme sürecinin sonucunda hedeflere ne kadar ulaşıldığının belirlenmesi amacıyla sonuç değerlendirmesi yapılır. Elde edilen raporlarla öğrencinin gelişimi takip edilir.

21. YY eğitimi çerçevesinde sağlıklı bir ölçme ve değerlendirme sistemi oluşturabilmek için teknolojiyi etkin olarak kullanmak ve standart sınav tanımına uygun sınav formları ve açık uçlu test maddelerinden yararlanmak gerekmektedir. Böylesine gelişmiş bir sistem ancak akademik anlamda uluslararası eğitim kuruluşları ile işbirliği ve bu konuda uzman ekiplerin deneyimi ile kurulabilmektedir. YÜCE Okulları 2012-2013 öğretim yılında pilot proje olarak başlattığı 21YY ölçme sistemini 2013-2014 öğretim yılında tüm okula yaygınlaştırmış bulunmaktadır.